İslam Birliği Siyasetinin Makro Planı

YETKİN İLKER JANDAR

İslam ülkelerinin tarihi birlik mirası olan ortak kültür ve medeniyetini göz ardı etsek bile, son yüzyılda yaşanan süreç, bütün İslam ülkelerinin ve Müslüman halkların kaderinin müşterek olduğunu bize göstermektedir. Kendine has sınırlar içinde hapsedilmiş hiç bir ulusçu kavmiyetçi devlet yapısının bu ortak kaderden kaçması more “İslam Birliği Siyasetinin Makro Planı”

İslam Birliği Savunma Giderlerini Azaltacak

 MUSTAFA YÜREKLİ

Batı uygarlığı geçtiğimiz yüzyılda dünyayı cehenneme dönüştürdü: 20. yüzyıl boyunca küçük ve büyük yaklaşık 250 savaş yaşandı. Bu savaşlarda yaklaşık 110 milyon kişi hayatını kaybetti.

Tarihin en büyük savaşı olan İkinci Dünya Savaşı’na 110 milyon asker katıldı, bunların 27 milyonu cephede öldü, sivil nüfustan ise 25 milyon insan hayatını kaybetti. more “İslam Birliği Savunma Giderlerini Azaltacak”

İslam Birliği Kur’an Mucizesi Olacaktır

MUSTAFA YÜREKLİ

Günümüzde, küfür milletini oluşturan pek çok ülke, sadece aynı coğrafya içinde yer aldıkları için, devletlerarası iş birlikleri yapmakta, bu iş birlikleri sayesinde kaynaklarını birleştirmekte ve ortak savunma paktları kurmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği gibi dünya güçlerinin devletler topluluğu olduğunu fark etmek bile, İslam Birliği’nin niçin zorunluluk olduğunu anlamaya yeterlidir.

Küfür milletinin başardığı bütünleşmeyi, İslam milletleri niçin başarmasın? Kafirlerin sadece aynı coğrafya içinde yer almakla sağladıkları birliği, Kur’an-ı Kerim gibi mucizeye sahip Müslümanlar niçin gerçekleştiremesin? Vahdet, dünya gücü olmayı ve zilletten kurtulmayı sağlayacaksa, elbette dünya Müslümanlarının birinci gündem maddesi olacaktır.

more “İslam Birliği Kur’an Mucizesi Olacaktır”

İslam Coğrafyasından İslam Ülkesine

MUSTAFA YÜREKLİ

Müslüman aydının ana meselesi, İslam milletinin şekil alışı ya da onu kaybetmesi problemini tetkik etmektir.Bugün İslam milletinden bahsetmekte zorluk çekmemizin nedeni, Halifeliğin ilgasından sonra, İslam milletinin parçalanıp dağılması ve tamamen yozlaşmış olmasıdır.

Vatan algımızda problem var. Siyasi dünya haritasını zihninde parçalayamayan aydınlar, dünya sistemi, yapay sınırlar ve bölgesel yönetimler karşısında hem tefekkür zafiyeti, hem de siyasi zafiyet gösteriyorlar.

more “İslam Coğrafyasından İslam Ülkesine”