İslam Birliği Savunma Giderlerini Azaltacak

 MUSTAFA YÜREKLİ

Batı uygarlığı geçtiğimiz yüzyılda dünyayı cehenneme dönüştürdü: 20. yüzyıl boyunca küçük ve büyük yaklaşık 250 savaş yaşandı. Bu savaşlarda yaklaşık 110 milyon kişi hayatını kaybetti.

Tarihin en büyük savaşı olan İkinci Dünya Savaşı’na 110 milyon asker katıldı, bunların 27 milyonu cephede öldü, sivil nüfustan ise 25 milyon insan hayatını kaybetti.
İkinci Dünya Savaşı nedeniyle, Almanya’da 1.5 milyon ev yıkıldı, 7.5 milyon insan evsiz kaldı; Rusya‘da ise 6 milyon ev yıkıldı, 1700 kadar şehir ve kasaba ile 70 bin köy yakılıp yıkıldı.
Yalnız son yirmi yılda, 1990-2010 yılları arasında, dünyanın 44 farklı bölgesinde büyük çaplı 56 silahlı çatışma ve savaş yaşandı.
Terör, uluslar arası ilişkilerde, dünya güçler tarafından enstürman olarak kullanıldı.
İnsanlık, silah üreticilerinin pazarı haline getirildi. Barış, silah satışlarını kesintiye uğratmamak için dehşet dengesinde arandı: Dünya ülkelerinin bütçeleri incelendiğinde, pek çok ülkede, en büyük payın savunma giderlerine ve askeri yatırımlara ayrıldığı görülecektir.
Ana hatlarıyla çizdiğim bu manzarada dünya, ‘insan salhanesi’ne dönüştürüldü.
Günümüz dünyasında, ülkeler ve medeniyetler arası barışın egemen kılınması kutsal bir görevdir. Devletler, silah üreticilerinin pençesinden kurtarılmazsa, insanlığın sonu gelmiş demektir çünkü. Dolayısıyla insanlığı düşman kamplara bölüp çatıştırarak servetlerini katlayan silah üreticilerine dur demenin ve dünya barışını teminin ne derece önemli olduğunu sözkonusu manzara bir kez daha göstermektedir.
Dünya barışı sağlanabilirse, savunma giderleri kendiliğinden azalacaktır. İslam Birliği, en azından İslam dünyasıyla ilgili tüm çatışma ve gerilimleri ortadan kaldırarak küresel bir barış ve huzur ortamı oluşturacaktır. İslam dünyasını oluşturan 57 devlet, bu bölünmüş hali nedeniyle güvenlik için büyük bütçeler ayırmak zorunda kalmaktadır. Her bir devlet, silah üretimi yapamadığından, ne kadar silahlanırsa silahlansın dünya güçleriyle boy ölçüşecek aşamaya gelememektedir. Oysa İslam Birliği, silah üretimini de gerçekleştireceğinden ve oluşturacağı askeri paktla her üye devletin güvenliğini de sağlayacağından savunma giderlerini ümmete büyük yük olmaktan çıkaracaktır.
Aslında sadece Müslüman ülkelerde değil, dünyanın diğer pek çok ülkesinde de savunma giderlerinin azaltılmasını sağlayacaktır, İslam Birliği. Böylece silah teknolojisine yapılan yatırım, silahların geliştirilmesine harcanan servet, rahatlıkla eğitim, tıp, bilim, kültür gibi alanlara kaydırılabilecektir. Askeri bütçeden yapılacak kısıtlamalarla ortaya çıkacak bütçe sayesinde açlık, fakirlik, ekolojik bozulma, salgın hastalıklar gibi dünyanın geleceğini tehdit eden sorunlarla mücadeleye daha çok kaynak ayırma imkanı olacaktır.
Güvenlik endişesinin büyük ölçüde ortadan kalkması, ülkeleri rahatlatacak, toplumları kalkınma atılımlarına yöneltecek, refah seviyesini yükseltecek, yaşam kalitesini artıracak maddi ve manevi uygulamalar hayata geçirilecektir. Kültür ve eğitim projelerine ayrılan bütçe daha da artırılabilecek, ruhen sağlıklı, fiziken güçlü, ahlak anlayışı gelişmiş, erdemli nesiller yetişecektir.
http://www.haber7.com/yazarlar/mustafa-yurekli/959567-islam-birligi-savunma-giderlerini-azaltacak

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir